ARTIKUJT E FUNDIT
 • A lejohet që muslimani të festojë krishlindjen?

  Pyetje: Një vëlla i jonë thotë: Kam vërejtur se disa Muslimanë marrin pjesë së bashku me të krishterët në ‘’festimin e ditëlindjes së Isait’’ apo sikurse e quajnë ata ‘’krishtlindjet’’. Ai kërkon nga ju që ta udhëzoni sa i përket kësaj! • Prindi është ai që e prish fëmijën e tij

  Pyetje: O Shejkh i nderuar! Cili është kuptimi i hadithit: "Çdo i posalindur lind në natyrshmërinë (e pastër islame). Prindërit e tij e bëjnë atë çifut, zjarrputist ose të krishterë"? • A lejohet falja e Sabahut pas lindjes së diellit?

  Pyetje: A është e lejueshme që të falet namazi i Sabahut pas lindjes së diellit dhe nëse nuk lejohet, cili është rreziku në Ditën e Gjykimit për të vepruarit në këtë mënyrë? • Martesa apo bindja e nënës për mosmartesë

  Pyetje: Njëri nga të rinjtë do që të martohet, mirëpo nëna e tij këmbëngul që ai mos të martohet derisa të ndërtojë shtëpi. A bën gjynah ai nëse nuk i bindet nënës së tij? • Të kërkuarit e dijes

  Pyetje: Shejkh i nderuar! Kërkoj prej jush që t`i jepni një këshillë nxënësve të dijes për rëndësinë e kohës në jetën e tyre, si dhe për të shoqëruarit e tyre me Dijetarët e besueshëm! Allahu ua shpërbleftë me të mira!