Përgjigje bindëse për agjerimin e shtatzënës ose gjidhënëses - Imam Albani