Dita e gjykimit

Hytbe e mbajtur në "Qendrën Imam Ahmed Ibn Hanbel" në Durrës - Shqipëri në datën 17 Ramadan 1428H - 28.9.2007