Mashtrimet e kësaj bote

Hytbe e mbajtur në "Qendrën Imam Ahmed Ibn Hanbel" në Durrës - Shqipëri në datën 4 Xhumadal Ula 1429H - 09.05.2008