Shtatë grupet e personave që do të jenë nën hijen që e jep Allahu në ditën e gjykimit

Hytbe e mbajtur në "Qendrën Imam Ahmed Ibn Hanbel" në Durrës - Shqipëri në datën 5 Dhul Hixh-xheh 1428H - 14.12.2007