Vëllezërit nga qumështi nuk konsiderohen nga rangu familjarë
Vëllezërit nga qumështi nuk konsiderohen nga rangu familjarë

Pyetje:
Allahu iu dhëntë mirësi! Vëllezërit nga qumështi, a konsiderohen nga rangu familjarë?

Përgjigje:
Jo, vëllezërit nga qumështi nuk konsiderohen nga rangu familjarë dhe as nga të afërmit. Po.

Autor:
Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)

Përshtati:
Ummu Talha

Në video mund ta shikoni këtu