Pirja e duhanit bëhet me dorën e majtë apo të djathtë?
Pirja e duhanit bëhet me dorën e majtë apo të djathtë?

Pyetje:
Duhani pihet me dorën e majtë apo të djathtë?

Përgjigje:
Me asnjërën prej tyre.

Pyetësi:
Personi e pinë. Por, refuzon ta pijë me të djathtën. Cili është mendimi i juaj?

Shejkh Albani:
Kjo është një fatkeqësi pas tjetrës.

Pyetësi:
Pra, duhet ta pijë me të majtën nëse nuk ka mundësi tjetër?

Shejkh Albani:
Ne nuk themi që patjetër ta pijë me të majtën.

Pyetësi:
E nëse patjetër duhet ta pijë?

Shejkh Albani:
Duhet patjetër që mos ta pijë.

Autor:
Muhammed Nasirud-din El-Albani
(Allahu e mëshiroftë!)

Burimi:
Vargu i ligjeratave
Hudaa uen Nur nr. 341/01

Përshtati:
UdhezimidheDrita.net

Në video mund ta shikoni këtu