Pirja e duhanit bëhet me dorën e majtë apo të djathtë - Imam Albani