Gjykimi i dhënies selam atij që është duke u falur
Gjykimi i dhënies selam atij që është duke u falur

Pyetje:
Allahu iu dhëntë mirësi! Cili është gjykimi mbi të dhënit selam personit që është duke u falur? Në këtë rast, nëse i jipet selam, si e kthen selamin?

Përgjigje:
Nuk ka problem për këtë gjë, e kthen (selamin) me shenjë. Pra, e kthen (selamin) duke bërë me shenjë me dorën e tij. Po.

Autor:
Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)

Përshtati:
Ummu Talha

Në video mund ta shikoni këtu