Dallimi midis kafirit dhe‏ mushrikut
Dallimi midis kafirit dhe‏ mushrikut

Çdo mushrik është kafir, por jo dhe çdo kafir mund të jetë mushrik. Sepse kafiri mund të jetë mohues (ateist) i Allahut të Lartësuar dhe nuk e pranon Allahun e Lartësuar si Zot; pra, ky është kafiri.
Ndërsa, mushriku e di/pranon se ka një Zot, i beson një Zoti, por ky i bën Allahut shok në adhurim, duke adhuruar bashkë me Të edhe të tjerë përveç Tij; ky është mushriku.

Autor:
Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)

Burimi:
Fetaua alel Heua
1 Xhumadal Ula 1434H - 13.03.2013

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
15 Xhumadal Ula 1434H - 27.03.2013

Në video mund ta shikoni këtu