Dallimi midis gjykimit dhe kaderit
Dallimi midis gjykimit dhe kaderit

Pyetje:
Pyetja e fundit është: Cili është dallimi midis Gjykimit (kadas) dhe Përcaktimit (kaderit)?

Përgjigje:
Nuk ka dallim midis tyre. Po.

Autor:
Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)

Përshtati:
Ummu Talha

Në video mund ta shikoni këtu