Agjerimi i ditës A`shura, është sunnet i fortë
Agjerimi i ditës A`shura, është sunnet i fortë

Pyetje:
Po pyet o Shejkh i nderuar, për agjerimin e ditës A`shura (10 Muhar-ram); a është sunnet i fortë? Dhe çfarë ka për atë i cili e lë këtë ditë agjerimi?

Përgjigje:
Po, është sunnet i fortë dhe nuk ka problem në lënien e tij; është vepër e pëlqyeshme, kush agjeron këtë ditë ose e lë atë, nuk ka problem.

Prej sunnetit është që të agjerohet një ditë para ose një ditë pas saj, pra ditën e nëntë (9) dhe të dhjetën (10), ose ditën e dhjetë (10) dhe të njëmbëdhjetën (11).

Unë jam i sigurtë që kujt i bëhet i detyrueshëm ramazani, i bëhet e pëlqyeshme agjerimi i sunneteve të forta dhe kush e agjeron atë, ka shpërblime dhe kush e lë atë, nuk ka problem.

Autor:
Abdul Aziz Bin Baz
(Allahu e mëshiroftë!)

Përshtati
Ummu Talha

Në video mund ta shikoni këtu