Agjerimi i ditës Ashura, është sunnet i fortë - Imam Bin Bazi