Pyetjet dhe përgjigjet janë prej mënyrave të mësimit të diturisë - Imam Albani