Martesa apo bindja e nënës për mosmartesë - Shejkh Abdul Aziz Ali Shejkh