Gjykimi i kurimit të magjisë me magji - Imam Bin Bazi