Fatkeqësitë që e godasin robin, a janë si shkak i zemërimit të Allahut? - Imam Uthejmini