Agjerimi i ditës Ashura dhe një ditë më pas - Imam Bin Bazi