A e din i vdekuri gjendjen e të gjallëve në këtë botë? - Imam Albani