Të porosis të kesh frikë Allahun...

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 20 Xhumadal Akhir 1441H - 14.02.2020