Pyeti ata (o Muhammed) për banorët e qytetit...

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 13 Xhumadal Akhir 1441H - 07.02.2020