Më të dashurit prej jush tek Unë janë ata...

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 4 Raxheb 1441H - 28.02.2020