Më i dashuri nga njerëzit tek Allahu është ai...

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 12 Raxheb 1441H - 06.03.2020