Hytbja e Kurban Bajramit 2016

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 10 Dhul Hixh-xheh 1437H - 12.09.2016