Hytbja e Fiter Bajramit 2014

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 1.10.1435H - 28.07.2014