Hytbja e Fiter Bajramit 2013

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 1.10.1434H - 08.08.2013