Dhe kur të pyesin Ty robërit e Mi për Mua...

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 22 Xhumadal Ula 1441H - 17.01.2020