28 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e katërt: Besimi në argumentet e (ua`dit) premtimit për shpërblim dhe (ue`ijdit) paralajmërimit për ndëshkim.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 4 Muhar-ram 1437H - 17.10.2015