1 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

1) Kërkojini mbrojtje Allahut të Lartësuar nga fitnet.
2) Ruajtja e rregullave/parimeve fetare.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 26 Xhumadal Aakhir 1433H - 17.05.2012