Vendet në të cilat nuk arrin dot dexhali
Vendet në të cilat nuk arrin dot dexhali

Pyetje:
A ekzistojnë vende në të cilat dexhali nuk do të ketë mundësi që të hyjë?

Përgjigje:
Ai nuk mund të hyjë në Mekke dhe në Medinen Pejgamberike. Ai do të kalojë/shkojë/shkeli të gjithë tokën me shpejtësi përveç Mekkes dhe Medines. Atij i është e ndaluar që të hyjë në këto dy qytete. Gjithashtu, Medina do të lëkundet (prej tërmeteve) dhe do të dalin prej saj të gjithë munafikët.

Autor:
Salih El-Feuzan
Allahu e ruajttë

Burimi:
El-Munteka min fetaua Esh-Shejkh Salih El-Feuzan py 316 fq 306

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
26 Safer 1441H - 26.10.2019