Ngritja e nikabit përpara djalit të xhaxhait
Ngritja e nikabit përpara djalit të xhaxhait

Pyetje:
A lejohet të ngrihet nikabi (mbulesa e fytyrës) përpara djalit të xhaxhait, gruas dhe familjes së tij?

Përgjigje:
Kjo gjë nuk lejohet. Sepse asaj i lejohet që të martohet me të. Nuk i lejohet femrës që ta ngrejë nikabin (mbulesën e fytyrës) vetëm se përpara atyre që e ka të ndaluar të martohet me ta.

Autor:
Mukbil Ibn Hadij El-Uadi`ij
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Garatul Eshritati 2/463

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
19 Rabi`unil Euuel 1441H - 17.11.2019