Leximi i Sures Fatiha në namaz është kusht
Leximi i Sures Fatiha në namaz është kusht

Pyetje:
Allahu iu dhëntë bereqet! A është e obliguar që të lexoj një sure tjetër pas sures Fatiha (është fjala gjatë namazit)?

Përgjigje:
Jo, nuk është obligim. Surja Fatiha është ajo e cila është kusht dhe e obliguar që të lexohet. Ndërsa, leximi (diçka më shumë nga Kur`ani) pas sures Fatiha në dy rekatet e para, është veprim i pëlqyeshëm. Po.

Autor:
Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)

Përshtati:
Ummu Talha

Në video mund ta shikoni këtu