Lejueshmëria e shitjes së inçizimeve islame nëse në to ka dobi
Lejueshmëria e shitjes së inçizimeve islame nëse në to ka dobi

Pyetje:
Çfarë mendoni ju për shitjen e inçizimeve islame, dmth; inçizimeve në të cilat ka njerëz?

Përgjigje:
Nuk ka diçka në shitjen e tyre. Inçizimet në të cilat ka dobi, nuk ka problem (që të shiten). Dmth, psh; dikush i cili mban hytbe apo një këshillë duke i shpjeguar njerëzve gjëra të dobishme, nuk ka problem në përhapjen e kësaj gjëje.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Likaul Babil Meftuh 1/7

Përshtati
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
14 Rabi`unil Euuel 1441H - 12.11.2019