Lejueshmëria e leximit të dy sureve në një rekat në namazet farz
Lejueshmëria e leximit të dy sureve në një rekat në namazet farz

Pyetje:
A është e lejuar që të lexohen dy sure në një rekat në namazet farz?

Përgjigje:
Leximi i dy sureve në namazet farze apo nafile nuk ka problem. Porse në namazet farz nëse kjo gjë i rëndon namazfalësit që janë pas tij (imamit), atëherë mos ta veprojë këtë gjë.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Likaul Babil Meftuh 2/14

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
22 Rabi`unil Euuel 1441H - 20.11.2019