Koha e daljes së dexhalit
Koha e daljes së dexhalit

Pyetje:
Rreth kohës se kur do të dal dexhali

Përgjigje:
Koha e daljes së dhexhalit është nga shenjat e ditës së gjykimit porse nuk është e përcaktuar. Sepse askush përveç Allahut nuk e din se kur do të bëhet dita e gjykimit. E njëjta gjë vlen edhe për shenjat e saj, ne nuk dimë prej tyre vetëm ato që janë shfaqur (apo që kanë ardhur në argumente se do të ndodhin).

Kohën e daljes së tij (dexhalit) ne nuk e dimë, porse ne dimë se ai (dexhali) është nga shenjat e ditës së kijametit.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshirroftë

Burimi:
Mexhmu`u Fetaua ue Rasail 2/14 py 141

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës - Shqipëri
30 Muhar-ram 1441H - 29.09.2019