Gjykimi rreth faljes së namazit të atij që ka vdekur pas varrosjes
Gjykimi rreth faljes së namazit të atij që ka vdekur pas varrosjes

Pyetje:
Nëse futet i vdekuri në varr, a lejohet që t`i falet atij xhenazja?

Përgjigje:
Nëse i vdekuri futet/varroset në varr, është e lejuar që t`i falet atij xhenazja. Argumenti për këtë është; se Pejgamberi (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem!) doli për në varreza dhe u fal mbi varin e asaj gruas e cila pastronte xhaminë. Ajo vdiq dhe Pejgamberi (salallahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem!) nuk u lajmërua për vdekjen e saj.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Likaul Babil Meftuh 1/25

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
14 Rabi`unil Euuel 1441H - 12,11,2019