Gjykimi për përdorimin e kamerave në udhëtime për fotografimin e pejsazheve natyrore
Gjykimi për përdorimin e kamerave në udhëtime për fotografimin e pejsazheve natyrore

Pyetje:
Cili është mendimi juaj o Shejkh, për dëshirën e përdorimit të kamerës përgjatë udhëtimeve për të fotografuar pejsazhet natyrore?

Përgjigje:
Ajo që unë mendoj, rreth kësaj dëshire që ka dikush, për të rregjistruar me video përgjatë uthëtimeve, se nuk ka të keqe në këtë vepër, nëse përdoret për diçka të mirë. Sepse ti e din që kjo gjë kërkon pasuri, përpjekje dhe kohë. Ajo gjë e cila humbet pa dobi, lënia e saj është dobi. Nëse në të ka dobi, nuk ka diçka (të keqe).

Pyetësi:
Po nëse fotografimi është/bëhet për njerëzit?

Shejkhu:
Përsa i përket fotografimit të njerëzve apo kafshëve, ti e din se çfarë mospajtimi ka (në mesin e dijetarëve) për këtë gjë, largimi prej kësaj gjëje është më i mirë. Sepse kihet frikë edhe pse në të ardhmen e largët, që prej saj (fotos) të bëhet diçka e ndaluar.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Likaul Babil Meftuh 1/6

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
14 Rabi`unil Euuel 1441H - 12.11.2019