Gjykimi mbi marrjen e nënshtetësisë së kafirave/‏jobesimtarëve!
Gjykimi mbi marrjen e nënshtetësisë së kafirave/‏jobesimtarëve!

Pyetje:
Shejkh i nderuar! Allahu iu dhëntë sukse! A lejohet ta ndërrosh nënshtetësinë, duke marrë nënshtetësinë e jobesimtarëve në qytetet e tyre?

Përgjigje:
Jo, kjo gjë është harram. Nëse dikush merr nënshtetësinë e jobesimtarëve, atëherë ai do të gjykohet me ligjet e tyre, ai është prej tyre. Muslimani largohet prej jobesimtarëve, mund të qëndrojë në mesin e tyre për shkak të ndonjë domosdoshmërie, pa e ndryshuar nënshtetësinë e tij. Mund të marrë leje qëndrimi dhe të qëndrojë me këtë leje për aq kohë sa është e domosdoshmë për të. Po.

Autor:
Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)

Burimi:
El-Munteka min Ekhbari Sej-jidil Murselijn
27 Rabi`unil Akhir1434 - 06.03.2013

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
15 Xhumadel Ula 1434H - 27.03.2013

Në video mund ta shikoni këtu