Gjykimi i faljes së namazit midis shtyllave të xhamisë
Gjykimi i faljes së namazit midis shtyllave të xhamisë

Pyetje:
Rreth gjykimit të namazit midis shtyllave?

Përgjigje:
Të falesh midis shtyllave është e lejuar kur nuk ka vend në xhami. Ndërsa kur ka vend nuk lejohet të falet midis shtyllave sepse ato (shtyllat) e ndërpresin/shkëpusin safin.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Mexhmu`u Fetaua 13/34 py 391

Përshtati
Sulejman Kushi
Durrës – Shqipëri
14 Safer 1441H – 14.10.2019