Gjykimi i bërjes/therjes së akikas për fëmijën i cili vdes pas lindjes
Gjykimi i bërjes/therjes së akikas për fëmijën i cili vdes pas lindjes

Pyetje:
I posalinduri i cili vdes direkt pasi që lind, a obligohet për të bërja/therja e akikas?

Përgjigje:
Po! Nëse lind i posalinduri pasi që janë plotësuar katër muaj, është obligim që për të, të bëhet/prehet akika, gjithashtu i vendoset edhe emri. Sepse pas katër muajve atij i futet shpirti, dhe ai do të ringjallet në ditën e kijametit.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Likaul Babil Meftuh 2/10

Përshtati
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
22 Rabi`unil Euuel 1441H - 20.11.2019