Ai i cili e arrin imamin në ruku, a obligohet të japi/thotë tekbirin fillestar dhe tekbirin e rukusë?
Ai i cili e arrin imamin në ruku, a obligohet të japi/thotë tekbirin fillestar dhe tekbirin e rukusë?

Pyetje:
Disa prej namazfalësve e arrijnë imamin dhe ai është në ruku?

Përgjigje:
Nëse dikush lidhet në namaz dhe imami është në ruku, obligohet që të japi/thotë tekbirin e ihramit (tekbirin fillestarë) duke qenë në këmbë. Ndërsa sa i përket tekbirit të rukusë, nëse don e thotë e nëse nuk don, nuk e thotë. Në këtë gjendje/rast, tekbiri i rukusë është i pëlqyeshëm. Kështu kanë thënë dijetarët, Allahu i mëshiroftë.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Likaul Babil Meftuh 1/14

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
14 Rabi`unil Euuel 1441H - 12.11.2019