A lejohet që gruaja t`i japi mes`h shamisë së saj?
A lejohet që gruaja t`i japi mes`h shamisë së saj?

Pyetje:
A lejohet që gruaja t`i japi mes`h shamisë së saj?

Përgjigje:
Ajo që është më e njohur nga medh`hebi i Imam Ahmedit është se; i lejohet asaj që t`i japë mes`h shamisë në qoftë se e ka të mbuluar pjesën poshtë qafës së saj, sepse kjo gjë është transmetuar nga disa prej grave të Sahabëve (Allahu është i kënaqur me ato!).

Nëse ajo ka vështorësi (që të heqë shaminë) përshkak të të ftohtit, apo që të jetë e vështirë për të heqja dhe vendosja (e shamisë), nuk ka ndonjë problem që në raste të tilla ajo t`i japi mes`h shamisë, në të kundërt, më parësore është që të mos i japi mes`h.

Autor:
Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin:
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Mexhmu`u Fetaua 11/171 py 113

Përshtati
Sulejman Kushi
Durrës - Shqipëri
13 Safer 1441H - 13.10.2019