A konsiderohet heshtja ndaj bidatcive si mashtrim i muslimaneve?
A konsiderohet heshtja ndaj bidatçive si mashtrim i muslimanëve?

Pyetje:
Allahu iu dhëntë sukses! Ky pyetës po pyet. A konsiderohet heshtja ndaj pasuesve të bidateve, lavdërimi i tyre dhe nxitja për t’u ulur tek ata prej mashtrimit të muslimanëve? Dhe a llogaritet/hyn kjo në kërcënimin e përmendur në hadith?

Përgjigje:
Po! Lavdërimi i pasuesve të bidateve dhe nxitja për t’u ulur tek ata, kjo është prej mashtrimit të muslimanëve. Sepse obligimi është e kundërta e kësaj.

Është obligim që të paralajmërohet prej bidatçive, nga të ulurit dhe përzierja me ata. Kjo është këshilla. Po!

Autor:
Shejkh Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)

Përshtati:
Sulejman Kushi
3 Sheuual 1443H – 4.5.2022

Në video mund ta shikoni këtu